Servicii administrative

Inclus in pachetele:

√ COMPLET

Detalii servicii

Activitatea administrativa este, poate, cea mai vizibila activitate in cadrul imobilului, de ea depinzand confortul proprietarilor, fiind in acelasi timp si o punte de legatura intre societatea noastra si factorii de dialog si sprijin din cadrul asociatiei.
✓ activitati de verificare a starii subsolului, cailor de acces in imobil, palierelor, si ghenelor
✓ verificarea functionarii ascensorului ;
✓ intocmeste referate de necesitate si prezinta oferte, privind interventiile la partile comune solicitand acordul Comitetului si/sau Presedintelui pentru interventii ;
✓ supune atentiei Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari ofertele pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii in conformitate cu procedura prevazuta de statutul Asociatiei de Proprietari;
✓ afiseaza listele lunare de plati – in urma aprobarii date de catre cenzorul Asociatiei si Presedinte a listelor de incasare a cotelor de intretinere ;
✓ ridica de la sediul Beneficiarului facturile furnizorilor de utilitati sau prestatorilor de servicii;
✓ prezinta Presedintelui pentru semnare ordinele de plata pentru furnizorii si prestatorii de utilitati;
✓ in timpul programului, prevazut in contract, verifica personalul ce presteaza in folosul asociatiei in baza altor contracte ;
✓ verificarea periodica a contoarelor de apa din apartamente;
✓ verificarea functionarii instalatiei electrice ;
✓ colectarea si constatarea reclamatiilor venite din partea proprietarilor ce vizeaza partile comune ;
✓ aprovizioneaza cu materiale pentru curatenie si consumabile;
✓ da curs executarii lucrarilor / interventiilor numai dupa ce primeste acordul scris din partea organelor de conducere ale asociatiei,daca nu exista o alta conventie in acest sens ;
✓ participa la receptia lucrarilor in urma solicitarii Comitetului Executiv al Asociatiei ce nominalizeaza comisia de receptie la terminarea lucrarilor ;
✓ efectueaza plata personalului angajat al asociatiei la datele stabilite de comun acord, daca situatia financiara a asociatiei permite aceasta;
✓ distribuie la fiecare cutie postala, lunar, fisa analitica a apartamentului (in functie de situatia financiara asociatiei), precum si a tipizatelor specifice activitatii administrative (fise citiri indecsi apometre,fise caldura, etc.);