Inclus in pachetele:

√ CONTABIL √ COMPLET

Detalii servicii

✓ incasarea cotelor de intretinere aferente fiecarui apartament in parte, penalitatile de intarziere la plata cotelor de intretinere si/sau fonduri,in urma afisarii in prealabil si la loc vizibil a Programului de Incasare pentru luna respectiva(incasarea se va face prin casier desemnat pentru asociatie, document bancar sau la sediul Prestatorului) ;
✓ distribuirea tipizatelor (in cadrul programului de casierie) specifice activiattii administrative ;
✓ preia sesizarile venite din partea proprietarilor;