“Eşti şi rămâi administrator” - Pachete servicii administrative pentru Ploieşti


I. Varianta BAZĂ
✓ calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de încasare a cotelor de întreţinere;
✓ repartizarea facturilor de la furnizori şi prestatori de servicii, în cadrul listelor lunare de întreţinere;
✓ calcularea şi repartizarea penalizărilor aplicate de către Asociaţie sau de către furnizori;
✓ calcularea în regim centralizat a consumurilor de apă rece şi apă caldă în urma citirilor date de către proprietarii/locatarii Asociaţiilor sau centralizate de către administrator;
✓ aplicarea deciziilor şi hotărârilor din cadrul Adunării Generale sau ale Comitetului, şi care privesc sume ce urmează a fi introduse în listele lunare de plată şi au în vedere colectarea de fonduri, realizarea de lucrări etc;
✓ punerea la dispoziţie a notei lunare de plată pentru fiecare apartament;
✓ întocmirea declaraţiilor fiscale pentru angajaţi şi colaboratori (pentru 2 persoane);
✓ acces la platforma online administrare.ro;
✓ remitere informări sms – la cerere.

Preţul pachetului este de 6 lei/apartament/lună. Valoarea minimă lunară este de 250 lei.


II. Varianta PLUS
Pe lângă serviciile din pachetul BAZĂ, în plus
✓ plata facturilor către furnizorii de utilităţi şi prestatorii de servicii, doar pentru plăţi online;
✓ întocmirea registrului de casă;
✓ păstrarea şi actualizarea registrelor de evidenţă fond rulment şi fond reparaţii, în concordanţă cu legile în vigoare;
✓ depunerea declaraţiilor fiscale pentru angajaţi şi colaboratori (pentru 4 persoane);
✓ menţinerea relaţiilor cu instituţia bancară la care Asociaţia are deschis cont, doar pentru acces online;
✓ menţinerea relaţiei cu furnizorii de utilităţi şi prestatorii de servicii;
✓ întocmirea registrului jurnal;
✓ întocmirea situaţiei trimestriale, conform Legii 34/2015;
✓ monitorizarea modificărilor ce pot surveni în cadrul legislaţiei în vigoare, în domeniul contabilităţii în partidă simplă a Asociaţiilor de Proprietari, precum şi identificarea modalităţilor de punere a acestora în practică;

✓ achitarea taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, pentru Asociaţia de Proprietari;
✓ remitere informări sms;
✓ plăţi online;
✓ aplicaţie mobilă dedicată.

Preţul pachetului începând de la 9 lei/apartament/luna. Valoarea minimă lunară este de 350 lei.

Toate celelate pachete de servicii puse la dispoziţia asociaţiilor de proprietari sunt detaliate în pagina principală, secţiunea “Servicii”.

Pentru informaţii şi oferte, nu ezitaţi să ne contactaţi.