Evidenta contabila este o importanta activitate a administratiei in cadrul asociatiilor de proprietari, de aceasta depinzand modul de repartizare a cheltuielilor pentru prestatori diversi si furnizorii de utilitati.
✓ calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de incasare a cotelor de intretinere ;
✓ repartizarea facturilor de la furnizori si prestatori de servicii, in cadrul listelor lunare de intretinere
✓ calcularea si repartizarea penalizarilor aplicate de catre Asociatie sau de catre Furnizori ;
✓ calcularea in regim centralizat a consumurilor de apa rece si apa calda in urma citirilor date de catre Proprietarii/Locatarii Asociatiilor ;
✓ intocmirea listelor lunare cu cotele de contributie ale proprietarilor
✓ aplicarea deciziilor si hotararilor din cadrul Adunarii Generale sau ale Comitetului, si care privesc sume ce urmeaza a fi introduse in listele lunare de plata si au in vedere colectarea de fonduri, realizarea de lucrari etc
✓ transmiterea de informatii in formar electronic catre proprietarii care au nelamuriri cu privire la modul de repartizarea a cheltuielilor lunare, din cadrul listelor de intretinere si evidentiate in cadrul fisei individuale

De asemenea, listele cotelor de intretinere, se afiseaza doar dupa avizarea lor de catre cenzori si presedinte. Avizierul va contine, pe langa listele lunare de incasare a cotelor, si repartizarea cheltuielilor lunare ale asociatiei , precum si copii ale facturilor principalilor furnizori de utilitati - in limita spatiului disponibil.Toate documentele financiar-contabile, pot fi vizualizate On-Line, de catre organele de conducere ale asociatiei si de catre proprietari, prin accesul la platforma “administrare.ro” sau accesand aplicatia mobila pentru Android si IOS, “administrare.ro”.

Listele sunt lucrate intr-un program specializat, pentru contabilitatea asociatiilor de proprietari/locatari, dezvoltat si adaptat nevoilor constatate la nivelul asociatilor de proprietari, respectand legislatia prevazuta de  OMF3031/2017.